Gå till sidans innehåll

Fördelarna med en njurtransplantation från en levande donator

Donatorkandidatens fysiska och psykiska hälsa undersöks när man utreder personens lämplighet som njurdonator.

  • En njure från en levande donator fungerar sannolikt längre än en njure från en avliden donator.

  • Operationen genomförs på en i förväg överenskommen tidpunkt.

  • Ibland kan dialys undvikas helt eller bli mycket kortvarig.

  • Personen som behöver en njurtransplantation får en konstaterat frisk njure.

  • En njurtransplantation är möjlig även om blodgruppen inte stämmer överens, om det finns en levande donator till hands. På så sätt kan njurtransplantatmottagaren förberedas på ett planerat sätt före operationen.

  • Donatorkandidatens fysiska och psykiska hälsa undersöks när man utreder personens lämplighet som njurdonator. Undersökningarna genomförs på sjukhuset i det egna området.

  • När en potentiell njurdonator överväger att donera en njure kan hen testa sin lämplighet genom att göra testet Passar du som donator eller genom att direkt kontakta njurpolikliniken på det egna centralsjukhuset eller den nationella koordinatorn för levande donatorer.

Kontaktuppgifter till koordinatorn för levande donatorer

  • munuaisluovutus@hus.fi

Uppdaterad 28.1.2023