Gå till sidans innehåll

Allmänt om livet med en kronisk njursjukdom

Det är viktigt att ta hand om sig själv. Utöver läkemedelsbehandling och kost ger även lämplig motion, tillräckligt med sömn och vila samt sociala relationer en god grund för välbefinnandet.

Rökfrihet och måttlig alkoholkonsumtion påverkar välbefinnandet. Inflammationsrisken minskar om du tar hand om din hud och dina tänder. Inflammation är skadligt för njurarna och försämrar deras funktion. För att förebygga inflammationer är det viktigt att ta hand om vaccinationsskyddet.

En njursjukdom kan börja plötsligt eller utvecklas under flera år eller till och med årtionden.

Varje person upplever den förändrade livssituationen som en sjukdom innebär på sitt eget personliga sätt. Det är mänskligt att känna sorg, ångest och utmattning när en bekant och trygg livssituation förändras. Situationen kan väcka rädsla och man kan känna sig trött och frustrerad, vilket är helt naturligt.

Det lönar sig att tänka att man kan leva ett fullvärdigt liv trots behandlingen. Det är viktigt att man så långt som möjligt försöker leva sitt liv på samma sätt som förut.

Sträva efter att hålla kvar dina hobbyer och vänner. Dessa hjälper dig att leva ett så normalt och funktionellt liv som möjligt och hindrar sjukdomen från att ta upp en alltför stor del av ditt liv.

Uppdaterad 8.9.2022