Gå till sidans innehåll

Försämring av njurfunktionen åren efter njurtransplantationen

Under åren efter en njurtransplantation kan njurfunktionen avta.

Ingen kan förutsäga hur länge transplantatet fungerar, men noggrann egenvård kan hjälpa till att hålla transplantatet fungerande.

När det har gått ungefär ett år sedan njurtransplantationen övergår man till underhållsfasen i behandlingen med medicinering som förhindrar avstötning och under den ändrar man inte längre på läkemedelsdoserna så ofta. Om läkemedelskoncentrationerna blir för låga finns det en stor risk för akut avstötning. Om akut avstötning inträffar i ett sent skede brukar prognosen för njurtransplantatet försämras kraftigt.

Vid kronisk avstötning bildas det så småningom ärr i njurvävnaden trots den immundämpande medicineringen och njurtransplantatets funktion försämras därmed. Kreatininvärdena börjar då långsamt stiga och protein kan förekomma i urinen. Diagnosen bekräftas med ett vävnadsprov från transplantatet. Orsakerna till kronisk avstötning är inte helt klara, men den utvecklas ofta så småningom om läkemedlen som förhindrar avstötning tas oregelbundet. Det finns ännu ingen effektiv behandling för kronisk avstötning. Det bästa sättet att förebygga avstötning är att upprätthålla en lämplig immundämpande läkemedelsbehandling. Effektiv behandling av riskfaktorer för kärlsjukdomar såsom högt blodtryck, övervikt och diabetes bidrar till att skydda njurtransplantatet.

Vissa njursjukdomar, såsom glomerulonefrit eller diabetisk njursjukdom, kan komma tillbaka i njurtransplantatet. I enstaka fall kan detta inträffa redan en kort tid efter njurtransplantationen, men oftast försämras njurfunktionen långsamt under flera år eller årtionden. Diagnosen bekräftas med ett vävnadsprov från transplantatet och behandlingsalternativen beror på vilken njursjukdom det är fråga om.

Om man förlorar funktionen i njurtransplantatet permanent måste man återgå till dialysbehandling. Då utreds också möjligheten till en ny njurtransplantation. Utredningen av en ny transplantation görs i stort sett enligt samma bedömningskriterier som vid den första transplantationen. Denna bedömning och undersökningarna bör göras tidigt, när funktionen i njurtransplantatet ännu inte har förlorats. Om det inte finns några hinder är det möjligt att snabbare bli upptagen på njurtransplantationslistan eller att få en njure från en levande donator utan föregående dialysbehandling, så kallad pre-emptiv njurtransplantation. Medan man väntar på en ny njurtransplantation fortsätter behandlingen med immundämpande medicinering vanligtvis med låg dos.

Uppdaterad 3.2.2023