Gå till sidans innehåll

Njurtransplantation från transplantationslistan

Om man inte hittar en lämplig levande donator kan man få en njure från en avliden donator via väntelistan för njurtransplantation. Organtransplantationskirurgerna och organtransplantationskoordinatorerna på transplantationsbyrån vid HUS sköter alla ärenden som rör organdonation från avlidna. Den avlidna donatorns personuppgifter är sekretessbelagda och ingen information om donatorn lämnas ut till dem som får organen.