Gå till sidans innehåll

Vad är dialys?

Dialysbehandling innebär att man avlägsnar överflödig vätska och slaggprodukter ur kroppen.

Njurarna har många viktiga uppgifter. Om njurfunktionen avtar kan människan leva helt utan njurar med hjälp av dialys och läkemedelsbehandling. Dialys avlägsnar slaggprodukter och vätska som ansamlas i kroppen vid svår njursvikt och återställer surhetsgraden i blodet. Dialys kan genomföras i form av hemodialys, dvs. bloddialys, eller peritonealdialys, dvs. bukhinnedialys.

  • Vid hemodialys cirkulerar patientens blod genom en hemodialysmaskin, där blodet renas av ett filter eller en dialysator (konstgjord njure) som är kopplad till maskinen.

  • Vid peritonealdialys fungerar patientens egna bukhinna som en konstgjord njure. Under behandlingen fyller man bukhålan med en lösning via en mjuk silikonkateter. Slaggprodukterna och det överflödiga vattnet följer med vätskan genom bukhinnan.

Hur kan jag som dialyspatient påverka mitt välbefinnande?

En hälsosam livsstil samt bibehållen och förbättrad fysisk kondition har en positiv inverkan på livskvaliteten och vardagen. Att undvika rökning är särskilt viktigt för njurpatienter, eftersom rökning har en klart skadlig inverkan på bland annat hjärtfunktionen, hjärnans hälsa och fothälsan genom att försämra blodcirkulationen. Att ta hand om ditt fysiska välbefinnande bidrar också till det psykiska välbefinnandet.

Det är mycket viktigt att dialysbehandlingen genomförs på vårdenheten enligt planerad tidtabell och på det sätt som anvisats. Dialys kan inte ersätta alla uppgifter som kroppens egna njurar utför. Därför ska man ta sina läkemedel enligt läkarens ordinationer och följa kostråden och eventuella vätskebegränsningar för att komplettera dialysbehandlingen och främja sitt välmående.

Att orka med dialysbehandling

Dialys är en livsuppehållande behandling som kan pågå under väldigt lång tid. Dialys måste genomföras regelbundet och ibland kan det kännas jobbigt. De flesta patienterna upplever åtminstone emellanåtbehandlingen som påfrestande och tung på grund av att den är återkommande och bindande. Det lönar sig att diskutera behandlingströtthet med den behandlande läkaren eller dialysskötaren.

Hemodialys på sjukhus hindrar dig inte från att resa. Hemodialysbehandlingar bör bokas så nära semesterorten som möjligt.

Kamratstöd och information om anpassningskurser tillhandahålls inte bara av det egna sjukhuset, utan också av till exempel Njur- och leverförbundet.

Uppdaterad 16.4.2018