Gå till sidans innehåll

Vart ska jag vända mig om jag får problem efter njurtransplantationen?

Det är alltid viktigt att kontakta den enhet som ansvarar för din vård och behandling om det uppstår problem med njurtransplantatet och skötseln av det.

Om det uppstår problem under de första månaderna efter njurtransplantationen ska du först kontakta njurpolikliniken på ditt sjukhus, som vid behov hänvisar dig till rätt ställe. Om du är tvungen att ringa till nödcentralen eller söka dig till jouren på hälsovårdscentralen eller sjukhuset är det mycket viktigt att du nämner den nyligen genomförda organtransplantationen.

När det har gått över ett år sedan organtransplantationen sköter njurpolikliniken på det egna sjukhuset allt som rör njursjukdomen och behandlingen av den. Andra hälsoproblem behandlas i regel av hälsovårdscentralen eller företagshälsovården.

Uppdaterad 3.2.2023