Gå till sidans innehåll

Läkemedelsbehandling efter njurtransplantation

Läkemedel som förhindrar avstötning, dvs. immundämpande läkemedel, dämpar kroppens immunförsvar för att förhindra avstötningsreaktioner mot den nya njuren.