Gå till sidans innehåll

Vad händer efter en akut njurskada?

Man kan återhämta sig helt från en akut njurskada, men skadan kan också leda till permanent njursvikt.

Återhämtningen efter akut njurskada påverkas av skadans svårighetsgrad och tidigare njurfunktion. I de flesta fall återhämtar sig friska njurar helt och hållet från lindriga skador. Även efter ett fullständigt tillfrisknande ökar risken för njursjukdom senare – därför är det viktigt att gå på efterkontroll!

Allvarliga skador kan leda till progressiv njursvikt eller till och med till ett permanent behov av dialysbehandling. Detta gäller särskilt om njurarna fungerade dåligt redan före den akuta skadan.

De första veckorna och månaderna efter skadan visar hur väl njurarna återhämtar sig. Under denna period är det särskilt viktigt att skapa bästa möjliga förutsättningar för njurarna att återhämta sig. I praktiken innebär detta att undvika uttorkning av kroppen, medicinering som belastar njurarna och behandla underliggande sjukdomar som diabetes och högt blodtryck så bra som möjligt. Medicineringsdoserna kan behöva justeras flera gånger under återhämtningen från skadan. De gifter som tas upp från tobak är skadliga för njurarna, så det rekommenderas att sluta röka i detta skede. Urinflödet måste också vara bra. Din läkare berättar för dig om din njursjukdom kräver att du ändrar din kost.

Vid efterkontrollen bedöms hur väl njurarna har återhämtat sig och man kommer överens om vilken fortsatt uppföljning som behövs. I de flesta fall utförs efterkontrollen antingen på en hälsocentral eller på det sjukhus som ligger närmast dig.

Uppdaterad 12.10.2022