Gå till sidans innehåll

Riskfaktorer för njursjukdomar

Det finns ingen enskild riskfaktor för njursjukdom, om det inte är fråga om en ärftlig njursjukdom, utan flera faktorer bidrar tillsammans till risken.

Har jag en ökad risk för njursjukdom?

Bilden visar en blodtrycksmätning. Det är bra att följa upp blodtrycket regelbundet, eftersom högt blodtryck ökar risken för njursjukdom.
Bilden visar en blodtrycksmätning. Det är bra att följa upp blodtrycket regelbundet, eftersom högt blodtryck ökar risken för njursjukdom.

Njurfunktionen försämras hos alla med åldern. Förutom ålder ökar risken för njursjukdom vid diabetes, högt blodtryck, andra hjärt- och kärlsjukdomar, rökning och betydande övervikt. En liten del av njursjukdomarna är ärftliga. Den vanligaste av dessa är polycystisk njursjukdom. Barn till personer med polycystisk njursjukdom löper 50 procents risk att utveckla samma sjukdom.

Hur kan jag påverka min egen risk för njursjukdom?

Följ upp ditt blodtryck, och om det är högt, tala med din läkare om din blodtrycksbehandling och målen med behandlingen. Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar är också riskfaktorer för njursjukdomar. Håll en normal vikt, undvik att röka och se till att dina kolesterolvärden inte är för höga.

Prognosen för njursjukdom är varierande. Vissa njursjukdomar framskrider mycket långsamt. Tecken på dålig prognos är en snabb ökning av kreatininhalten, svår blodtryckssjukdom eller mycket protein i urinen.

Uppdaterad 16.12.2022