Gå till sidans innehåll

Hur förbereder man sig inför dialysbehandling?

När njursvikten framskrider inleds den så kallade predialysfasens uppföljning. Under uppföljningen försöker man bromsa njursjukdomens framskridande och korrigera störningar i ämnesomsättningen.

Under predialysfasen får patienten information och vägledning om sin sjukdomoch om egenvården, men framför allt om patientens individuella alternativ för dialysbehandling. Möjligheten att genomgå en njurtransplantation utreds för alla patienter. Målet är att alla nödvändiga organtransplantationsundersökningar ska vara genomförda senast när dialysbehandlingen inleds.

Mental ork

Njursjukdomar som kräver dialysbehandling framskrider individuellt. Ibland försämras njurarnas funktion på några månader, ibland tar det flera år. Förberedelserna inför dialysbehandling är ofta förknippade med känslor som förnekelse och sorg. En person med njursjukdom känner sig inte nödvändigtvis sjuk och då är det svårt att se sig själv som patient. Dialysbehandling kan också vara förknippad med rädsla och oro för den egna säkerheten och för behandlingens inverkan på närstående. Osäkerheten kring hur njursjukdomen påverkar arbetet, välbefinnandet, livskvaliteten och livet i allmänhet kan tynga sinnet, men regelbundna möten med njurskötaren och njurläkaren skingrar ovissheten.

Det är viktigt att gå igenom de frågor som oroar dig ordentligt. När du har accepteratsituationen är det lättare att klara av de kommande förändringarna. Det lönar sig att ta reda på, ställa frågor och vara aktiv. Prata med dina närstående. Kamratstöd från andra patienter kan också vara till hjälp. Kamratstöd finns tillgängligt via din patientorganisation Njur- och leverförbundet.

Uppdaterad 16.4.2018