Gå till sidans innehåll

Ta hand om hälsan medan du väntar på en njurtransplantation

Alla gynnas av sunda levnadsvanor.

Du bör ta hand om din allmänna kondition genom att motionera lagom mycket, men det är också viktigt att vila. Infektionsrisken minskar om du tar hand om din hud och dina tänder. Det lönar sig för njurpatienter att följa kostråden, eftersom kosten har stor betydelse för hur njursjukdomen framskrider och för kontrollen över symtomen. Efter njurtransplantationen behöver du inte längre följa alla kostbegränsningar. Det lönar sig att sluta röka senast i detta skede!

Dålig näringsstatus försämrar den allmänna konditionen och muskelkonditionen. För att undvika undernäring är det viktigt att du följer läkarens och näringsterapeutens anvisningar noga.

Övervikt är inte heller bra och för den som väntar på operation kan det vara direkt skadligt. En person med betydande övervikt får inte genomgå en organtransplantation innan hen har gått ner i vikt. Kraftig bantning bör dock undvikas eftersom det kan leda till brist på viktiga näringsämnen. Om du behöver stöd för viktkontroll kan du få hjälp av Hälsoviktshuset.

Efter operationen har du stor nytta av en god allmän kondition och muskelstyrka, och därför är det nyttigt att förbättra din kondition genom att motionera regelbundet. Detta gör det lättare för dig att komma upp ur sängen och röra dig efter operationen, vilket bland annat minskar risken för blodproppar och lunginflammation. Motion är också bra för skelettet och förebygger benskörhet. Motion gör också att återhämtningen går snabbare när du har blivit utskriven från sjukhuset.

God muskelkondition har extra stor betydelse i samband med en njurtransplantation, eftersom muskelsvaghet är en av biverkningarna av kortison (ett läkemedel som används efter njurtransplantationen och som försvagar kroppens immunförsvar).

Såren läker bättre, blodcirkulationen och den allmänna konditionen ökar och du återhämtar dig snabbare från operationen om du inte röker. På lång sikt minskar även risken för att du får hjärt- och kärlsjukdomar och cancer om du slutar röka.

Om du behöver stöd för att sluta röka kan du få hjälp så här

Uppdaterad 24.1.2023