Gå till sidans innehåll

Kan jag få barn efter njurtransplantationen?

Du bör diskutera med din läkare om din önskan att få barn i god tid innan du blir gravid.

För kvinnor i fertil ålder uteblir mensen i regel under dialysbehandlingen, men brukar komma tillbaka när njurfunktionen förbättras efter en njurtransplantation. Möjligheten att bli gravid är oftast större efter en njurtransplantation än under dialysbehandling.

Det bör gå minst 1–2 år från transplantationen före en eventuell graviditet och under denna tid ska tillförlitliga preventivmedel användas. Lämpliga preventivmetoder är spiral, hormonimplantat och p-piller. Användning av kondom som enda preventivmedel rekommenderas inte, men den är ett viktigt skydd mot könssjukdomar.

Kvinnor som fått ett njurtransplantat ska rådgöra med den behandlande nefrologen och en gynekolog redan innan de börjar planera en graviditet. När man planerar en graviditet ska njurtransplantatets funktion och blodtrycket vara normala och man får inte ha riklig proteinutsöndring i urinen. Vissa läkemedel är skadliga för foster och därför behöver man oftast göra ändringar i behandlingen med läkemedel som förhindrar avstötning innan det är säkert att planera en graviditet.

Män som har genomgått en njurtransplantation bör rådgöra med sin behandlande nefrolog om de överväger att bilda familj. I de flesta fall behöver man inte ändra på medicineringen.

Uppdaterad 3.2.2023