Gå till sidans innehåll

Hur väljer man ut mottagaren till en njurtransplantation?

Utifrån blodgrupp och vävnadstyp söker man efter de lämpligaste mottagarna av en tillgänglig njure.

Donatorns och mottagarens vävnadsöverensstämmelse måste vara så bra som möjligt och deras blodgrupper måste passa ihop. Utifrån blodgrupp och vävnadstyp söker man först efter de lämpligaste mottagarna av en tillgänglig njure från en avliden donator. Dessa personer utsätts för ett korstest, som måste visa ett negativt resultat. Bland dem som får ett negativt resultat väljs den patient som väntat längst på ett transplantat. Om ett hälsoproblem som kräver ytterligare utredning eller behandling uppstår medan man väntar på ett transplantat stryks man tillfälligt från väntelistan. Man läggs på listan igen när det är säkert att genomföra en njurtransplantation.

Uppdaterad 28.1.2023