Gå till sidans innehåll

Riskfaktorer för akut njurskada

Risken för akut njurskada ökar särskilt vid kronisk njursvikt, diabetes, hjärt- och leversjukdomar och hög ålder.

Vanligtvis försämras njurfunktionen plötsligt på grund av ett annat kroniskt sjukdomstillstånd eller i samband med en allvarlig, plötslig sjukdom. Risken för akut njurskada ökar om tillståndet kräver sjukhusvård, särskilt om tillståndet kräver intensivvård, akut kirurgiskbehandling eller hjärtingrepp. En historia av kronisk njursvikt och även hjärtsvikt ökar risken för akut njurskada. Risken ökar också vid hög ålder, åderförkalkning, diabetes, blodtryckssjukdom och leversjukdomar.

Vissa läkemedel som används för att behandla vanliga sjukdomar kan öka risken för njurskador. Dessa inkluderar i synnerhet antiinflammatoriska läkemedel som används som smärtstillande läkemedel (t.ex. ibuprofen, ketoprofen, naproxen, aspirin) och vissa blodtrycks- och hjärtläkemedel (t.ex. ACE-hämmare eller läkemedel i sartan-gruppen). Vid plötslig sjukdom kan diuretika som ökar urinproduktionen också öka risken för uttorkning och akut njurskada.

Jodhaltiga kontrastmedel som används i vissa bilddiagnostiska undersökningar, särskilt i höga eller upprepade doser, kan också utsätta för akut njurskada.

Uppdaterad 12.10.2022