Gå till sidans innehåll

När inleds dialysbehandlingen?

Patienten och läkaren kommer överens om när dialysbehandling ska inledas utgående från patientens hälsotillstånd och laboratorievärden.

En kronisk njursjukdom kan försämra njurens filtreringsfunktion så mycket att patienten får symtom. Symtomen på njursjukdom är likartade, oavsett orsaken till sjukdomen. Kronisk njurskada behandlas övergripande med och utan läkemedel. Med aktiv behandling av en kronisk njursjukdom avses dialysbehandling och njurtransplantation.

Dialysbehandling inleds vanligtvis när endast 10 procent av patientens njurfunktion kvarstår eller när patienten uppvisar symtom på njursvikteller njursjukdom. Undernäring, svåra svullnader och riklig ansamling av slaggprodukter kan leda till att dialysbehandlingen inleds tidigare. Patienten och läkaren kommer överens om när dialysbehandlingen ska inledas. Man strävar efter att inleda behandlingen planerat, med hjälp av en färdig ingång för dialysen.

Uppdaterad 16.4.2018