Gå till sidans innehåll

Symtom på njursjukdom

Njursjukdomar är symtomfria i de tidiga stadierna, och även symtom som uppkommer senare är vanligt förekommande även i andra sammanhang.

Njursjukdomar är till en början symtomfria. Njursvikt kan orsaka trötthet och svaghet. Vid allvarlig njursvikt förekommer ofta av frossa, illamående, klåda i huden och sendrag. Svullnad uppstår särskilt när stora mängder protein försvinner med urinen. Vid allvarlig njursvikt kan även urinproduktionen minska. Njursjukdomar är inte förknippade med smärta i njurområdet, utom vid plötsliga infektioner.

Uppdaterad 16.12.2022