Gå till sidans innehåll

Behandling av akut njurskada

Vid lindrig njurskada på grund av uttorkning ska kroppens vätskebalans snabbt återställas med vätsketerapi. Allvarliga njurskador kräver sjukhusvård och till och med dialysbehandling.

För att minimera den njursvikt som orsakas av akut njurskada bör behandlingen av skadan påbörjas snabbt. Detta kräver att patienter med njurskador hittas snabbt och att skadans allvarlighetsgrad utreds.

Hörnstenen i behandlingen av akut njurskada är noggrann kontroll av vätskebalansen. I många fall orsakas skadan av uttorkning av kroppen, och då kan en snabb hydrering avhjälpa situationen. Å andra sidan strävar man efter att undvika överdriven vätskebelastning, eftersom det är känt att det försämrar njurarnas återhämtning. I samband med vätsketerapin strävar man också efter att få blodtrycket att återgå till normala nivåer.

Det finns för närvarande inga läkemedel som är särskilt avsedda för behandling av akut njurskada. Det är därför viktigt att försöka eliminera de faktorer som bidragit till skadan. Detta förhindrar ytterligare skador och gör att njurarna kan börja återhämta sig. Man bör till exempel göra uppehåll i användningen av vissa läkemedel, såsom antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel och ACE-hämmare. Man bör även göra uppehåll i användningen av diabetesläkemedlet metformin, läkemedel som avlägsnar överflödigt glukos och ofta även vätskedrivande läkemedel.

Hinder i urinflödet kan orsaka akut njurskada. När en skada har diagnostiserats görs vanligen bilddiagnostiska undersökningar av urinvägarna för att hitta eventuella hinder. Om hindret kan avlägsnas i ett tidigt skede av skadan har njurarna en god chans att återhämta sig.

Om den akuta njurskadan har utvecklats till ett allvarligt stadium är ovanstående behandlingar inte längre tillräckliga och dialysbehandling behövs. Dialys avlägsnar skadliga slaggprodukter och vid behov även överflödigt vatten från patientens blod. I vissa förgiftningsfall kan dialys användas för att avlägsna ämnen som skadar njurarna (t.ex. alkohol och vissa läkemedel).

Ibland är det klokt att avstå från dialysbehandling. Detta är till exempel fallet när patientens allmänna tillstånd är så allvarligt att dialysbehandling inte anses förbättra hens prognos. Den allmänna situationen påverkas särskilt av andra samtidiga allvarliga sjukdomar, särskilt hjärt- och leversjukdomar, och den allmänna funktionsförmågan före njursjukdomen. Även om patienten har allvarliga njurskador är det i detta fall inte ändamålsenligt att inleda dialysbehandling. I det fallet ges annan nödvändig symtomlindring (t.ex. vätsketerapi och lämplig smärtmedicinering).

Noggrann eftervård är också viktigt vid behandling av akut njurskada. Njurarna försöker av sig själva återhämta sig från skadan och återhämtningen kan avhjälpas genom att följa de vårdanvisningar du fått och genom att anta en hälsosam livsstil. Även om njurskadan var lindrig rekommenderas att man följer upp njurfunktionen under de följande månaderna eller åren för att förhindra kronisk njursvikt.

Uppdaterad 12.10.2022