Akuutin munuaisvaurion hoito

Nestevajauksesta johtuvassa lievässä munuaisvauriossa tulee elimistön nestetasapaino palauttaa ripeästi nestehoidolla. Vaikeassa munuaisvauriossa tarvitaan sairaalahoitoa ja jopa munuaisten korvaushoitoa.

Jotta akuutin munuaisvaurion aiheuttama munuaisten vajaatoiminta jäisi mahdollisimman lieväksi, tulee vaurion hoito aloittaa pikaisesti. Tämä edellyttää, että vaurion saaneet potilaat löydetään varhain ja heidän vaurionsa vakavuus saadaan tutkittua.

Nestetasapainon hallinta

Akuutin munuaisvaurion hoidon kulmakivi on nestetasapainon tarkka hallinta. Monesti vaurio on aiheutunut elimistön kuivumistilasta, jolloin ripeästi annettu nesteytys korjaa tilannetta. Toisaalta pyritään välttämään liiallista nestekuormaa, koska sen tiedetään heikentävän munuaisten toipumista. Nestehoitoon liittyen myös verenpaine pyritään saamaan normaalille tasolle.

Vaurion syntymiseen vaikuttavien tekijöiden poistaminen

Akuutin munuaisvaurion hoitoon ei ole toistaiseksi mitään juuri tähän tarkoitukseen olevia lääkkeitä. Siksi on tärkeää, että vaurion syntymiseen vaikuttaneet tekijät pyritään poistamaan. Tällä tavalla estetään lisävaurion syntyminen ja mahdollistetaan munuaisten toipumisen käynnistyminen. Esimerkiksi eräiden lääkkeiden kuten tulehduskipulääkkeiden ja ACE:n estäjien käyttö tulee keskeyttää toistaiseksi. Samoin on diabeteslääke metformiinin ja ns. glukoosinpoistajien sekä usein myös nesteenpoistolääkkeiden laita.

Virtsankulun esteet voivat aiheuttaa akuuttia munuaisvauriota. Kun vaurio on todettu, tehdään tavallisesti virtsateiden kuvantamistutkimuksia mahdollisten esteiden löytämiseksi. Jos este päästään poistamaan jo vaurion varhaisessa vaiheessa, munuaisten toipumisennuste on hyvä.

Munuaiskorvaushoito eli dialyysi

Jos akuutti munuaisvaurio on ehtinyt kehittyä vaikea-asteiseksi, edellä mainitut hoitokeinot eivät enää riitä, vaan tarvitaan munuaisten korvaushoitoa eli dialyysiä. Dialyysissä potilaan verestä poistetaan haitallisia kuona-aineita ja tarvittaessa myös ylimääräistä vettä. Tietyissä myrkytystapauksissa dialyysillä voidaan poistaa näitä munuaisille vahingollisia aineita (esim. alkoholit, jotkin lääkkeet).

Joskus on järkevää pidättäytyä dialyysihoidosta. Näin on esimerkiksi silloin, kun potilaan kokonaistilanne on niin vaikea, ettei dialyysihoidolla katsota voivan parantaa hänen ennustettaan. Kokonaistilanteeseen vaikuttavat etenkin muut samanaikaiset, vaikeat sairaudet, eritoten sydän- ja maksasairaudet, sekä yleinen toimintakyky ennen munuaisten sairastumista. Tällöin, vaikka potilas olisi saanut vaikea-asteisen munuaisvaurion, dialyysihoitoon ei ole mielekästä lähteä. Silloin annetaan muu tarpeellinen, oireenmukainen hoito (esim. nestehoito ja sopiva kipulääkitys).

Toipilasaika ja jälkihoito

Tärkeää akuutin munuaisvaurion hoitamisessa on myös sen huolellinen jälkihoito. Munuaiset pyrkivät luonnostaan toipumaan vauriosta, ja paranemista voi toipilasaikana edesauttaa noudattamalla saamiaan hoito-ohjeita ja terveitä elämäntapoja. Vaikka munuaisvaurio olisi ollut lievä, suositellaan munuaisten toimintaa seurattavan seuraavina kuukausina tai vuosina, jotta pysyvä munuaisten vajaatoiminta voitaisiin estää.

akuutti munuaistauti; akuutti munuaisten vajaatoiminta; akuutti munuaisvaurio; hoito; dialyysi; dialyysihoito; nestetasapaino; lääkehoito; toipuminen; seuranta

Kyllä

Päivitetty  20.5.2019