Tietoa munuaisluovutuksesta

​​​​Munuaisen luovutus perustuu aina vapaaehtoisuuteen. Luovuttajalla on mahdollisuus muuttaa mielipiteensä milloin tahansa prosessin aikana.

Munuaissairaiden potilaiden määrä Suomessa lisääntyy. Munuaissiirtoja tehdään edelleen liian vähän suhteessa uuden elimen tarvitsevien määrään. Seurauksena munuaissiirtojonossa olevien potilaiden määrä on kasvussa. Eläviltä luovuttajilta saatavat munuaissiirrot voisivat osaltaan helpottaa ongelmaa. Munuaisen luovutus on huolellisesti tutkituille luovuttajille turvallinen toimenpide. Munuaisen luovuttajat voivat hyvin, ja heidän terveydentilaansa seurataan koko eliniän ajan.

Munuaisen luovutukseen liittyy aina riskejä, joista osa liittyy itse leikkaukseen ja osa leikkauksen jälkeiseen elämään yhdellä munuaisella.

Elävältä luovuttajalta tehdyn munuaissiirron edut

  • Elävän luovuttajan antama munuainen toimii todennäköisesti pidempään kuin kuolleelta luovuttajalta saatu munuainen.
  • Toimenpide tehdään ennalta sovittuna ajankohtana, jolloin munuaisen vastaanottajan vointi on stabiili.
  • Munuaissiirrettä odottava ei välttämättä tarvitse lainkaan dialyysihoitoa tai dialyysihoito jää lyhytkestoiseksi.
munuaissiirre; munuaissiirto; munuaisluovutus

Kyllä

Päivitetty  9.3.2023