Dialyysihoitomuodon valinta

Suunnitellaanpa hoidoksi peritoneaalidialyysiä tai hemodialyysiä, ensisijaisena tavoitteena on kotona tapahtuva dialyysihoito.

Dialyysihoitomuodon valinta tehdään munuaispoliklinikalla siinä vaiheessa, kun tiedetään munuaistaudin etenevän hoidosta huolimatta ja kun arvioidaan, että dialyysihoidon aloitukseen on aikaa alle vuosi. Oman hoitoyksikön munuaislääkäri ja sairaanhoitaja auttavat sopivimman hoitomuodon löytämisessä. Hoitomuodon valintaan vaikuttavat halu omatoimisuuteen, sosiaalinen tilanne ja elämäntilanne, kuten työ, opiskelu ja matkustaminen. Lisäksi huomioidaan mahdolliset muut sairaudet ja eri hoitomuotojen vasta-aiheet. Kaikki hoitomuodot eivät sovi kaikille potilaille, ja yksilöllinen suunnittelu on tärkeää. Työelämässä jatkamista tuetaan jo hoitoa suunniteltaessa. Hoitomuotoa voidaan myös vaihtaa, mikäli sille ei ole lääketieteellistä estettä. Perheenjäsenten kanssa on hyvä keskustella kotihoidosta ja tehdä päätös siitä yhdessä. Perheenjäsenet ovat tervetulleita keskustelemaan hoitomuodon valinnasta yhdessä potilaan kanssa ennen dialyysihoidon valintaa.

 

Kyllä

Päivitetty  16.4.2018