Siirry sivun sisältöön

Elämä munuaisluovutuksen jälkeen

Fyysinen ja henkinen toipuminen munuaisen luovutuksen jälkeen ottavat oman aikansa.

Munuaistoiminnan pienentyminen ei aiheuta minkälaisia oireita. Munuaisen toimintaa seurataan 3–5 vuoden välein.

Luovutusleikkaus tehdään useimmiten tähystysleikkauksena. Haavan sulussa käytetään sulavia ompeleita. Osastohoito kestää yleensä 3–4 päivää. Kivunhoidon tavoitteena on mahdollistaa vuoteesta nouseminen ja liikkuminen normaalisti. Leikkaus voi hidastaa vatsan toimintaa tilapäisesti, mutta liikkuminen helpottaa asiaa.

Sairausloman kesto on yleensä 4–6 viikkoa työstä riippuen. Munuaisen saaja toipuu usein luovuttajaa nopeammin, mutta myös luovuttajan vointi kohenee nopeasti, kun leikkausalue paranee. Ensimmäisen kuukauden aikana tulee välttää suurempaa ponnistelua, mutta muuten on suositeltavaa liikkua mahdollisimman paljon oman voinnin rajoissa. Myös riittävä lepo toipumisaikana on tärkeää.

Munuaisen luovuttaminen on iso asia, ja on normaalia, että luovuttaja voi leikkauksen jälkeen kokea esimerkiksi surua tai suurta onnellisuutta. Tunteiden ja tapahtumien käsittelyä varten luovuttajaa kannustetaan puhumaan kokemuksistaan joko henkilökunnan tai tukihenkilön kanssa.

Muutaman päivän osastohoidon jälkeen luovuttaja pääsee kotiin toipumaan, joten pitkän prosessin nopea päättyminen saattaa myös aiheuttaa ristiriitaisia tuntemuksia. Sekä luovuttajan omaan että munuaisen vastaanottajan terveyteen kohdistuvien odotusten on hyvä olla realistisia ja suhtautumista mahdollisiin leikkauksen jälkeisiin ongelmiin on hyvä pohtia etukäteen.

Lopulta munuaisen luovuttaminen ja läheisen tai jopa tuntemattoman auttaminen on hyvin palkitsevaa. Myöhemmin lähes kaikki munuaisluovuttajat kertovat, että tekisivät saman uudestaan.

Kun toinen munuainen poistetaan, munuaistoiminta laskee hetkellisesti 50 prosenttia. Ajan kuluessa jäljellä olevan munuaisen toimintaa tehostuu, ja munuaistoiminta jää yleensä 65 prosenttiin alkuperäisestä. Lievästi heikentynyt munuaistoiminta ei aiheuta minkäänlaisia oireita, ja vointi kohenee muutamassa kuukaudessa luovutuksen jälkeen. Munuaisen luovuttaja kutsutaan jälkitarkastukseen 1–3 kuukauden kuluttua leikkauksesta ja 1-vuotiskontrolliin vuoden kuluttua leikkauksesta. Tämän jälkeen kontrolleissa käydään tavallisesti noin 3–5 vuoden välein koko loppuelämän ajan. Tärkeintä on seurata munuaisen toimintaa, virtsakokeita, sokeritasapainoa, painoa ja verenpainetta. Seuranta tapahtuu luovuttajan kotisairaalan munuaispoliklinikalla.

Luovuttajan tutkimukset, sairaalahoito luovutusleikkauksen yhteydessä ja myöhempi polikliininen seuranta ovat maksuttomia. Luovuttaja saa sairauspäivärahan suuruista Kelan luovutuspäivärahaa, mikäli työnantaja ei maksa luovuttajalle palkkaa työstä poissaolon ajalta. Matkakustannuksiin saa korvausta omavastuun ylittäviltä osin Kelasta. Sairaalan sosiaalityöntekijä auttaa tarvittaessa.

Leikkauksesta toipuessa tulee välttää raskaiden taakkojen nostelua, mutta liikuntaa voi ensimmäisten viikkojen jälkeen lisätä vähitellen voinnin mukaan. Leikkaushaavojen parannuttua ei ole muita rajoituksia kuin se, että kontaktilajit, joissa munuaisen seutuun voi kohdistua kovia iskuja, eivät ole suositeltavia.

Toisin kuin munuaissairautta potevalla potilaalla, munuaisluovuttajan lievästi heikentynyt munuaistoiminta ei ole etenevä. Munuaisen luovutuksen jälkeen riittää tavanomaisten terveellisten elämäntapojen ja ruokavalion noudattaminen. Liikunta on suositeltavaa, ja ylipainoa sekä liiallista suolan käyttöä on hyvä välttää. Riittävä nesteen nauttiminen on tärkeää munuaisen hyvinvoinnin kannalta. On myös syytä huomioida lääkkeet, jotka saattavat olla munuaistoiminnalle haitallisia, kuten tulehduskipulääkkeet ja tietyt antibiootit. Kun uutta lääkehoitoa aloitetaan, on hyvä kertoa lääkärille, että on aiemmin luovuttanut munuaisen.

Luovuttajan jälkitarkastuksissa seurataan tilannetta säännöllisesti. Vuosien kuluttua joillakin luovuttajilla verenpaine saattaa kohota, minkä hoitoon voidaan tarvita lääkitystä. Joskus saattaa myös ilmetä lievää valkuaisvirtsaisuutta. Pääsääntöisesti munuaisluovuttajat elävät kuitenkin tervettä ja hyvää elämää.

Hormonitoiminta ei muutu, vaikka toinen munuainen on poistettu. Isäksi voi tulla normaalisti. Munuaisen luovuttaneilla naisilla on todettu olevan raskauden aikana kohonnut riski muun muassa verenpaineen nousuun ja raskausmyrkytykseen. Mikäli raskaustoiveita herää, munuaisen luovutuksesta tulisi olla kulunut vähintään vuosi ennen kuin aletaan yrittää raskautta. Asiasta on syytä keskustella etukäteen lääkärin kanssa. Munuaisen luovuttaneiden raskauden seuranta suositellaan toteutettavan erikoissairaanhoidossa.

Videolla munuaisen luovuttaneet kertovat kokemuksiaan luovutuksesta.

Päivitetty 6.2.2023