Hemodialyysi sairaalassa

​Potilaan vointi tai kokonaistilanne ei aina salli hoitoon osallistumista. Tällöin dialyysihoito tehdään sairaalan tai terveyskeskuksen dialyysiosastolla hoitajien toteuttamana. Sairaalassa tehtävä hemodialyysi kestää 4–5 tuntia kerrallaan useimmiten kolme kertaa viikossa.

Hemodialyysiin liittyviä ongelmia

Hemodialyysihoitoon voi liittyä komplikaatioita. Niitä voi esiintyä sekä kotihemodialyysissä että sairaalassa tehtävissä dialyyseissä. Tulehdusten välttämiseksi hyvä käsihygienia ja huolellinen, puhdas dialyysin tekeminen on tärkeää. Dialyysireitin kanssa voi myös olla toimintaongelmia. Infektiot ja dialyysireitin muut ongelmat hoidetaan aina omassa dialyysiyksikössä.

Miten voin dialyysipotilaana vaikuttaa vointiini?

On erittäin tärkeää, että dialyysihoito toteutuu hoitoyksikössä suunnitellulla aikataululla ja ohjeistuksella. Dialyysi ei hoida kaikkia omien munuaisten tehtäviä, joten lääkärin määräämän lääkityksen käyttäminen ja ruokavalion noudattaminen sekä mahdollisesta nesterajoituksesta huolehtiminen tukee ja täydentää dialyysihoitoa ja hyvää vointia.

Terveelliset elämäntavat, fyysinen kunnon ylläpitäminen ja kohentaminen vaikuttavat myönteisesti elämänlaatuun ja arjessa pärjäämiseen. Tupakoinnin välttäminen on munuaispotilaalle erityisen tärkeää, koska tupakointi haittaa selkeästi muun muassa sydämen toimintaa, aivojen hyvinvointia ja jalkojen kuntoa huonontamalla verenkiertoa. Fyysisestä hyvinvoinnista huolehtiminen auttaa myös henkisessä jaksamisessa. Potilasjärjestöistä löytyy muun muassa sopeutumisvalmennuskursseja sekä vertaistukea.

Jaksaminen dialyysihoidossa

Dialyysi on elämää ylläpitävää hoitoa, ja se voi jatkua hyvin pitkään. Dialyysiä tulee tehdä säännöllisesti, ja se voi joskus tuntua raskaalta. Suurin osa potilaista kokee hoidon toistuvuuden ja sitovuuden ainakin ajoittain kuormittavana ja raskaana. Hoitoväsymyksestä kannattaa aina puhua hoitavalle lääkärille ja dialyysihoitajalle.

Vertaistukea ja tietoa sopeutumisvalmennuskursseista saa oman sairaalan lisäksi esimerkiksi Munuais- ja maksaliitosta.

hemodialyysi; sairaala; dialyysi; dialyysihoito

Kyllä

Päivitetty  20.5.2019