Kroonisen munuaistaudin seuranta ja ennuste

Krooninen munuaistauti etenee yleensä hitaasti vuosien kuluessa. Lääke- ja ravitsemushoidon ansiosta eteneminen voi jopa pysähtyä moneksi vuodeksi.

Munuaistaudin seuranta on välttämätöntä, koska munuaistauti etenee usein ilman, että potilas huomaa muutoksia voinnissaan. Eteneminen havaitaan verikokeita seuraamalla (plasman kreatiniini eli P-Krea nousee).

Seurannan ja hoidon tarkoituksena on pyrkiä estämään munuaistaudin etenemistä ja tautiin liittyviä ongelmia. Hoidoista huolimatta osa potilaista etenee sellaiseen vaiheeseen, että tarvitaan dialyysihoitoja.

Lievää kroonista munuaistautia seurataan yleensä perusterveydenhuollossa esimerkiksi 6-12 kuukauden välein otettavin laboratoriokokein ja seurantakäynnein. Etenevän ja vaikea-asteisen munuaistaudin seuranta tapahtuu yleensä erikoissairaanhoidossa. Erikoissairaanhoidossa potilaan hoitoon osallistuu monia ammattilaisia. Hoidosta vastuussa ovat munuaissairauksiin erikoistuneet lääkärit eli nefrologit. Munuaistauteihin erikoistuneet sairaanhoitajat ja ravitsemusterapeutit antavat potilaille yksilöllistä ohjausta.

On olemassa myös hyvin nopeasti eteneviä munuaistauteja, jotka hoitamatta voivat johtaa vaikeaan munuaistaudin kehittymiseen jopa muutamassa viikossa. Näiden vakavien, mutta onneksi hyvin harvinaisten sairauksien hoito kuuluu aina erikoissairaanhoitoon.

seuranta; munuaissairaus; krooninen; krooninen munuaistauti; krooninen munuaisten vajaatoiminta; munuaistauti

Kyllä

Päivitetty  7.9.2022