Kotihemodialyysi

Hemodialyysiä voi myös tehdä kotona, koulutus siihen tapahtuu dialyysiyksikön yhteydessä. Kotitutuminen tapahtuu silloin kun hoito sujuu turvallisesti ja varmasti kotona.

Kotihemodialyysi on kotona suoritettavaa hemodialyysiä eli veriteitse tehtävää keinomunuaishoitoa. Kotihemo-dialyysin opettaminen tapahtuu sairaalassa arkipäivisin. Koulutusaika on yksilöllinen.

Kotihemodialyysihoidon mahdollistamiseksi potilaan kotiin tehdään pieniä asunnon muutostöitä. Dialyysilaitteelle asennetaan muun muassa oma turvallinen pistorasia ja vesiliitin. Nämä muutokset ovat potilaalle maksuttomia, ja muutostöiden järjestely hoidetaan kotidialyysiyksiköstä käsin.

Sopiiko kotihemodialyysi minulle?

Kotihemodialyysi sopii useimmille. Alentunut toimintakyky, näkökyky tai sorminäppäryys saattavat rajoittaa hoidon tekemistä. Kotihemodialyysi on yksilöllistä, turvallista hoitoa, jossa aikaa ei tarvitse käyttää dialyysiyksikköön matkustamiseen. Kotihemodialyysissä on useimmiten mahdollista jatkaa työssäkäyntiä tai opiskelua.

Kotihemodialyysin toteutus

Dialyysihoitoa voidaan tehdä kotona siihen vuorokauden aikaan, joka potilaalle parhaiten sopii. Hoidon pituus ja tiheys suunnitellaan yksilöllisesti. Useimmat ovat päätyneet tekemään lyhyen 2–3 tunnin hoidon viidesti viikossa. Jotkut nukkuvat hoidossa joka toisen yön, jolloin hoidon pituus on 6–8 tuntia. Näillä tavoin tehtynä hoito on hyvin tehokasta, eikä potilailla yleensä ole mainittavia neste- tai ruokailurajoituksia, ja he voivat hyvin.

Kotidialyysilaitteet ovat potilaalle turvallisia ja laitteen käyttöön annetaan hyvä koulutus. Laitteet on suunniteltu niin, että mahdollisesta laitteen rikkoutumisesta ei aiheudu potilaalle vaaraa. Tarvittaessa koneen rikkoutuessa potilaalle järjestetään tukidialyysihoito sairaalassa, kunnes laite kotona on käytettävissä. Ongelmatilanteissa dialyysihoidon voi aina keskeyttää, ja oma kotidialyysiyksikkö antaa ohjeet, kuinka näissä tilanteissa toimitaan.

Arkea kotihemodialyysissä

Hoitojen suorittamisesta tulee arkinen rutiini. Hoitojen aikana voi katsoa televisiota, lukea, työskennellä tietokoneen äärellä, kirjoittaa, kuunnella musiikkia, seurustella perheen ja ystävien kanssa tai vaikka ottaa torkut. On hyvä miettiä jo valmiiksi, miten hoitoon käytettyjä tunteja voi hyödyntää.

Dialyysihoitotarvikkeet toimitetaan kotiin yleensä noin neljän viikon välein. Tarvikkeet vievät jonkin verran tilaa ja siihen kannattaa varautua.

Kotidialyysi ei yleensä rajoita harrastuksia, liikuntaa tai matkustamista. Lomamatkat täytyy kuitenkin suunnitella etukäteen, jotta dialyysihoidot voidaan järjestää loman ajaksi lomakohteen läheiseen dialyysiyksikköön.

”Kotihemodialyysissä parasta on se, että pystyy elämään pääasiassa normaalia elämää ilman, että sairaus määrittelee arkea. Kun on itse vastuussa omasta hoidostaan ja sen aikatauluttamisesta, pystyy olemaan ensisijaisesti äiti, puoliso, opiskelija tai mikä tahansa muu kuin pelkkä potilas.” -Laura, 29

koulutus; kotihemodialyysi; hemodialyysi; koti

Kyllä

Päivitetty  26.2.2019