Gå till sidans innehåll

Om njurdonation

Det är alltid frivilligt att donera en njure. Donatorn har möjlighet att ändra sig när som helst under processen.

Antalet patienter med njursjukdomar i Finland ökar. Antalet njurtransplantationer är fortfarande för lågt i förhållande till antalet människor som behöver ett nytt organ. Som ett resultat av detta ökar antalet patienter på väntelistan för njurtransplantationer. Njurtransplantationer från levande donatorer kan bidra till att minska problemet. Njurdonation är ett säkert ingrepp för noggrant undersökta donatorer. Njurdonatorer mår bra och deras hälsa följs upp under hela deras livstid.

Det finns alltid risker i samband med njurdonation, varav en del är förknippade med själva operationen och andra till att leva med en njure efter operationen.

Fördelar med en njurtransplantation från en levande donator

  • En njure från en levande donator fungerar sannolikt längre än en njure från en avliden donator.

  • Ingreppet genomförs vid en i förväg överenskommen tidpunkt när njurmottagarens tillstånd är stabilt.

  • En person som väntar på ett njurtransplantat behöver inte nödvändigtvis dialysbehandling alls eller också är behandlingen kortvarig.

Uppdaterad 9.3.2023