Gå till sidans innehåll

Njurarnas struktur och uppgifter

Njurarna är komplexa organ som reglerar många av våra livsfunktioner.

Bilden visar njurarnas placering i bröstkorgen i höjd med de nedre revbenen. En enda njurartär förser vanligtvis njuren med blod och blodet återförs genom njurvenen. Urinledaren, som börjar i njurbäckenet, transporterar urinen till urinblåsan.

Njurarna är två organ som är ungefär lika stora som ägarens knytnäve på vardera sidan av ryggraden i höjd med de nedre revbenen. Njurens funktionella enhet är nefronet, som består av kärlnystan i njuren (njurglomerulus) och tillhörande kanaler dvs. tubuli. Kanalerna är förbundna med tjockare samlingskanaler som leder urinen till njurbäckenet, varifrån den passerar genom urinledaren till urinblåsan. Njuren får vanligtvis sin blodförsörjning genom en enda njurartär. Njurartären förgrenar sig i mindre blodkärl och slutligen i ett mycket litet blodkärl som går in i njurglomerulus.

Njurarna avlägsnar överflödig vätska från kroppen och reglerar salt- och syra-basbalansen. Vätskan avlägsnar den slagg som är upplöst i den. Njurarna utsöndrar också hormoner som deltar i regleringen av blodtrycket och regleringen av kalciumbalansen genom att producera aktivt D-vitamin. Dessutom producerar njurarna erytropoetin som stimulerar produktionen av röda blodkroppar i benmärgen. En del läkemedel lämnar kroppen via njurarna.

Uppdaterad 16.12.2022