Gå till sidans innehåll

Val av dialysform

Oavsett om man planerar att genomföra peritonealdialys eller hemodialys är det primära målet dialysbehandling i hemmet.

Valet av dialysbehandlingsform görs på en njurpoliklinik när man vet att njursjukdomen framskrider trots behandling och när man uppskattar att dialysbehandlingen kommer att inledas inom mindre än ett år. Den egna vårdenhetens njurläkare och sjukskötare hjälper till att hitta den lämpligaste behandlingsformen. Valet av behandlingsform påverkas av hur involverad patienten vill vara samt av patientens sociala situation och livssituation, till exempel arbete, studier och resor. Dessutom beaktas andra eventuella sjukdomar och de olika behandlingsformernas kontraindikationer. Alla behandlingsformer passar inte alla patienter och det är viktigt att behandlingen anpassas efter individen. Man försöker planera behandlingen så att patienten kan fortsätta i arbetslivet. Det går också att byta behandlingsform om det inte finns något medicinskt hinder. Det är bra att diskutera behandling i hemmet med sina familjemedlemmar och fatta ett gemensamt beslut. Familjemedlemmar är välkomna tillsammans med patienten för att diskutera valet av behandlingsform innan beslutet om dialysbehandling fattas.

Uppdaterad 16.4.2018