Gå till sidans innehåll

Kronisk njursjukdom: uppföljning och prognos

Kronisk njursjukdom utvecklas vanligen långsamt med åren. Tack vare läkemedels- och kostbehandling kan utvecklingen till och med stoppas i flera år.

Uppföljning av en njursjukdom är nödvändigt, eftersom njursjukdomar ofta framskrider utan att patienten märker några förändringar i sitt tillstånd. Framskridandet upptäcks genom övervakning av blodprover (plasmakreatinin eller P-Krea stiger).

Syftet med uppföljningen och behandlingen är att försöka förhindra att njursjukdomen framskrider och problem som är förknippade med sjukdomen. Trots behandling framskrider sjukdomen hos vissa patienter så långt att dialysbehandlingar behövs.

Lindrig kronisk njursjukdom följs vanligtvis upp inom primärvården, till exempel med laboratorieprover och uppföljningsbesök med 6-12 månaders mellanrum. Uppföljning av progressiv och svår njursjukdom sker vanligtvis inom den specialiserade sjukvården. Inom den specialiserade sjukvården deltar många yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården i patientens vård. Läkare som specialiserat sig på njursjukdomar, så kallade nefrologer, ansvarar för behandlingen. Sjukskötare och näringsterapeuter som specialiserat sig på njursjukdomar ger patienterna individuell handledning.

Det finns också mycket snabbt framskridande njursjukdomar som utan behandling kan leda till allvarlig njursjukdom på några veckor. Behandlingen av dessa allvarliga, men lyckligtvis mycket sällsynta, sjukdomar hör alltid till den specialiserade sjukvården.

Uppdaterad 7.9.2022