Gå till sidans innehåll

Livet efter njurdonationen

Den fysiska och psykiska återhämtningen efter en njurdonation tar sin tid.

En liten minskning av njurfunktionen ger inga symtom. Njurfunktionen följs upp med 3–5 års mellanrum.

Donationsoperationen genomförs oftast i form av titthålskirurgi. Såret sys ihop med självupplösande stygn. Avdelningsvården varar vanligen i 3–4 dagar. Målet med smärtlindringen är att man ska kunna ta sig upp ur sängen och röra sig normalt. Operationen kan tillfälligt göra att magen fungerar långsammare, men problemen minskar om man rör på sig.

Man får i regel 4–6 veckors sjukledighet beroende på arbetsuppgifterna. Njurmottagaren återhämtar sig ofta snabbare än donatorn, men även donatorns hälsotillstånd blir snabbt bättre när operationsområdet läker. Under den första månaden ska man undvika stora ansträngningar, men i övrigt rekommenderas att man rör sig så mycket som det egna hälsotillståndet tillåter. Det är också viktigt att vila tillräckligt under återhämtningen.

En njurdonation är en stor händelse och det är normalt att donatorn efter operationen känner sig till exempel ledsen eller väldigt lycklig. För att hantera känslorna och händelserna uppmuntras donatorn att prata om sina upplevelser antingen med personalen eller en stödperson.

Efter några dagars avdelningsvård får donatorn komma hem för återhämtning. En snabb avslutning av processen kan ge upphov till motstridiga känslor. Förväntningarna på både donatorns och njurmottagarens hälsa bör vara realistiska, och det är bra att tänka på eventuella problem som kan uppstå efter operationen i förväg.

I slutändan kan det vara mycket givande att donera en njure och hjälpa en närstående eller till och med en främling. Nästan alla njurdonatorer säger senare att de skulle göra samma sak igen.

När den andra njuren avlägsnas är njurfunktionen tillfälligt nedsatt med 50 procent. Med tiden förbättras funktionen av den återstående njuren, och njurfunktionen ligger vanligtvis på 65 procent av den ursprungliga nivån. En lindrigt nedsatt njurfunktion ger inga symtom och tillståndet förbättras inom några månader efter donationen. Njurdonatorn kallas till en efterkontroll 1–3 månader efter operationen och ett uppföljningsbesök ett år efter operationen. Därefter går man vanligtvis på kontroll med under 3–5 års mellanrum resten av livet. Det viktigaste är att följa upp njurfunktionen, urinprov, blodsockerbalansen, vikten och blodtrycket. Uppföljningen sker på njurpolikliniken på donatorns hemsjukhus.

Undersökningarna av donatorn, sjukhusvården i samband med donationsoperationen och den senare polikliniska uppföljningen är kostnadsfria. Donatorn får donationsdagpenning från FPA till samma belopp som sjukdagpenningen om inte arbetsgivaren betalar lön till donatorn under frånvaron från arbetet. FPA ersätter den del av resekostnaderna som överskrider självrisken. Sjukhusets socialarbetare kan hjälpa till om det behövs.

När du återhämtar dig från operationen ska du undvika tunga lyft, men efter de första veckorna kan man så småningom börja röra sig mer enligt egen ork. När operationssåren har läkt finns det inga andra begränsningar än att man bör undvika kontaktsporter där man kan få hårda slag i njurområdet.

Till skillnad från en patient med njursjukdom framskrider inte den lindrigt nedsatta njurfunktionen hos donatorn. Efter njurdonationen räcker det med vanliga sunda levnadsvanor och en hälsosam kost. Motion rekommenderas och övervikt och överdrivet saltintag bör undvikas. För att njuren ska må bra är det viktigt att man dricker tillräckligt. Man bör också vara uppmärksam på läkemedel som kan skada njurfunktionen, såsom antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel och vissa typer av antibiotika. När man påbörjar en ny läkemedelsbehandling är det bra att berätta för läkarenatt man har donerat en njure.

Donatorns hälsotillstånd följs upp genom regelbundna efterkontroller. Efter flera år kan vissa donatorer uppleva en ökning av blodtrycket, vilket kan kräva medicinering. Ibland kan det också förekomma protein i urinen. De flesta njurdonatorerna är dock friska och lever ett gott liv.

Hormonfunktionen förändras inte av att den ena njuren avlägsnas. Man kan bli pappa precis som vanligt. Det har konstaterats att kvinnor som donerat en njure har en ökad risk att drabbas av bland annat högt blodtryck och havandeskapsförgiftning under graviditeten. Om man önskar blir gravid bör det ha gått minst ett år från njurdonationen när man försöker bli gravid. Det är bäst att i förväg diskutera saken med sin läkare. Uppföljningen av graviditeten hos en njurdonator ska helst ske inom den specialiserade sjukvården.

I videon berättar njurdonatorer om sina erfarenheter av att donera en njure.

Uppdaterad 6.2.2023