Gå till sidans innehåll

Symtom på akut njurskada

En njurskada kan till en början ha få symtom. Om du märker nya symtom och undrar om de är njurrelaterade, kontakta hälso- och sjukvården.

Akut njurskada kan till en början vara symtomfri. Progressiv njurskada kan orsaka illamående, trötthet, svullnad, andnöd, aptitlöshet, illamående och kräkningar. Urinproduktionen kan minska, men ibland kan den förbli normal. Den underliggande orsaken till njurskadan kan också orsaka feber, luftvägssymtom, huvudvärk, diarré, problem med urineringen, hudsymtom eller muskel- och ledvärk. Dessutom kan muskelkramper eller förvirring ibland förekomma. Blodtrycket kan vara högre eller lägre än normalt beroende på den underliggande orsaken till njurskadan.

Om du mår dåligt och märker symtom som tyder på akut njurskada är det viktigt att du låter dig undersökas. Särskilt personer med kronisk njursjukdom eller med en tidigare akut njurskada ska undersökas även vid lindriga nya symtom som tyder på njurskada. Ju tidigare skadan upptäcks, desto tidigare kan behandlingen påbörjas och desto bättre kan njurarna återhämta sig från skadan!

Uppdaterad 12.10.2022