Gå till sidans innehåll

Hemodialys på en självdialysenhet

Det är inte alltid möjligt att genomföra dialys hemma. Då är hemodialys på en självdialysenhet ett bra alternativ.

Om det inte är möjligt att genomföra dialysbehandling hemma kan patienten få lära sig att utföra sin behandling så självständigt som möjligt genom s.k. självdialys. Deltagande i dialysbehandlingen ökar alltid förståelsen för behandlingen och vilka faktorer som påverkar den. Deltagandet ökar också engagemanget i behandlingen och förbättrar patientens hälsotillstånd och prognos. Vid dialysbehandling på sjukhuset eller en självdialysenhet förbereder man sig på samma sätt som vid övriga behandlingsformer i fråga om till exempel blodbanan och arbetslivet.

Uppdaterad 12.10.2022