Gå till sidans innehåll

Före njurtransplantationen

En lyckad njurtransplantation gör att patienten slipper dialysbehandling och förbättrar oftast patientens livskvalitet. Bedömningen av om patienten är lämplig för transplantation, de tillhörande undersökningarna och förslaget om placering på transplantationslistan bör göras i god tid innan dialysbehandlingen inleds.