Gå till sidans innehåll

De första dagarna på sjukhuset efter njurtransplantationen

Efter operationen övervakas patientens tillstånd noga och nödvändiga undersökningar görs för att se hur transplantatet har börjat fungera och att det inte stöts bort.

Njurtransplantatets funktion följs upp med mätningar av kreatininvärdet i blodet och urinmängderna. I ungefär en fjärdedel av fallen börjar transplantatet inte fungera omedelbart och dialysbehandlingarna fortsätter efter transplantationen. Ibland kan det ta flera dagar eller till och med veckor för funktionen att komma igång. Sådan fördröjd funktionsstart beror oftast på att transplantatet har skadats under förvaringen. Skadan läker med tiden.

Målet med smärtlindringen efter operationen är att patienten ska kunna ta sig upp ur sängen och röra sig utan stort obehag. Patienten får hjälp med att ta sig upp ur sängen redan på operationsdagen eller senast dagen därpå, eftersom rörelse får igång tarmfunktionen snabbare och påskyndar återhämtningen från operationen. Numera använder man ofta självupplösande stygn när man syr ihop såret. Icke-självupplösande stygn tas bort 14–21 dygn efter operationen.

För att njurtransplantatet ska fungera är det viktigt att dricka mycket. Före njurtransplantationen kan urinblåsan ha varit oanvänd i flera år och plötsliga stora urinmängder efter transplantationen sätter urinblåsan på prov. Efter operationen kan urinen vara blodblandad och blåsan klarar inte av att bli uttöjd. De första dygnen efter operationen, vanligtvis 4 dygn, har man en urinkateter varvid urinen samlas upp i en påse. När katetern har tagits bort kan man behöva urinera väldigt ofta, eftersom urinblåsan inte töjer ut sig tillräckligt ännu. Vanligtvis återgår dock urinutsöndringen till det normala ganska snart. Under operationen införs ofta att en stent, dvs. en tunn kateter, in i urinledaren. Stenten används för att försäkra läkningen av urinblåsans fog. Sjukskötaren tar bort stenten 3–4 veckor efter njurtransplantationen. Den har en magnet i blåsans ände, som man tar fast i med en urinkateter som har en magnetisk spets och som är utformad för avlägsnande av stenten.

Njurtransplantatets struktur och blodcirkulationen följs upp med ultraljud. Ultraljudsundersökningen är en smärtfri rutinåtgärd som görs åtminstone en gång på röntgenavdelningen dagen efter operationen. Ultraljudsundersökningen visar också om det finns vätskeansamling runt njuren (blod, lymfvätska) och om det finns hinder för att urin ska komma in i urinblåsan. Ibland kan det vara nödvändigt att dränera vätskan under ultraljudsstyrning. Om man misstänker avstötning måste ett vävnadsprov, dvs. biopsi, av njuren tas under ultraljudsstyrning.

Uppdaterad 31.1.2023