Gå till sidans innehåll

Att komma hem efter njurtransplantationen

Utskrivningen är individuell. I de flesta fall pågår sjukhusvården i 1–3 veckor.

Att ta emot ett njurtransplantat innebär en stor förändring som påverkar livet på många olika sätt. Den psykiska och fysiska återhämtningen tar sin tid.

En njurtransplantation förbättrar vanligtvis både det fysiska och psykiska välbefinnandet. Det är dock fråga om en stor livsförändring och därför är det naturligt att den också påverkar humöret. Till exempel övergående nedstämdhet är ganska vanligt. Den fysiska återhämtningen efter operationen är också individuell. Läkemedlen som förhindrar avstötning kan ibland ha biverkningar som förstärker känslorna den första tiden efter operationen. Det är viktigt att du berättar om eventuella psykiska reaktioner för vårdpersonalen eller läkaren och dina närstående. Stöd från närstående eller sjukhusets vårdpersonal räcker ofta som behandling, men om det behövs kan du få träffa sjukhusprästen eller en psykiatrisk sjukskötare.

Avdelningsvården varar vanligtvis i 1–3 veckor, men vårdperioden kan också vara längre beroende på återhämtningen och njurtransplantatets funktion. Utskrivningen sker vanligtvis via ditt eget centralsjukhus. Njurtransplantatets funktion följs upp med blodprov och läkarbesök, inledningsvis några gånger i veckan och därefter mer sällan. Vid läkarbesök kan du alltid ställa frågor och berätta om eventuella problem.

Resan till transplantationsoperationen sker med taxi eller flygplan, beroende på hur du snabbast tar dig till Helsingfors. Taxiresan bokas via beställningscentralen i den egna regionen. Om den årliga självrisken ännu inte har överskridits betalar du en självriskandel för resan. Om resan sker med flyg betalar du resan själv och ansöker sedan i efterhand om ersättning hos FPA med blanketten Reseersättning SV 4. Utifrån ansökan beslutar FPA om du beviljas ersättning.

Efter utskrivningen skriver din läkare på centralsjukhuset ett sjukintyg och ett intyg till FPA om att läkemedlen som förhindrar avstötning berättigar till specialersättning. Specialersättningen för läkemedel som förhindrar avstötning är 100 procent. En njurtransplantation räknas som ett förändrat förhållande som ska anmälas till FPA. Njurtransplantationen kan påverka rätten att få till exempel handikappbidrag.

I frågor som rör social trygghet kan du få hjälp av sjukhusets socialarbetare. Socialarbetaren kan också hjälpa dig att utreda dina möjligheter att fortsätta studera eller arbeta efter organtransplantationen. Man kan få stöd till exempel från FPA eller arbetspensionsanstalten.

Om du är ung och inte vet vad du ska göra i framtiden, eller om du har ekonomiska problem på grund av sjukdom, kan du bekanta dig med

Uppdaterad 31.1.2023