Gå till sidans innehåll

Förberedelse av ingången för dialysen, dialysaccess

Dialysbehandlingar kräver en ingång genom vilken dialysen utförs. Ingångarna skapas genom små operationer. Det är bra att förbereda ingången i god tid så att behandlingen kan påbörjas snabbt vid behov.

Peritonealdialyskateter

Innan man inleder peritonealdialysbehandling gör man en operation och sätter in en kateter av tunn, mjuk silikon i bukhålan. Operationen genomförs oftast under lokalbedövning i en operationssal. Operationen tar 1–2 timmar. Katetern sätts in i god tid, helst 4 veckor innan dialysbehandlingen inleds. Kateterutgången finns i bukens mellersta del, oftast till vänster om naveln.

Dialysbehandlingen inleds i regel 3–4 veckor efter att katetern har satts in. Vid behov kan behandlingen påbörjas direkt efter att katetern har satts in.

Dialysfistel

En dialysfisteloperation innebär att man vidgar en ven i syfte att använda den för hemodialys. Vid operationen som görs under bedövning förbinds en ven och en artär i armen. Blodbanan bör vara färdig några veckor eller månader innan man avser att börja dialysbehandlingen, så att venerna hinner vidgas och bli tillräckligt starka.

På vårdenheten får patienten lära sig att känna igen det surrande ljudet från fisteln, vilket beror på blodflödet som går genom fisteln. Om man rör vid fisteln med fingret känner man en kraftig och vibrerande puls. Vanligtvis kan fisteln användas för dialysbehandling 4–6 veckor efter operationen. Om man inte lyckas skapa en fungerande dialysfistel kan man lägga in ett konstgjort blodkärl, dvs. en graft, i armvecket. Ett annat alternativ är att genomföra dialysbehandlingen via en kateter som läggs in i en central ven.

Vid varje hemodialysbehandling förs två kanyler in i blodbanan: genom den ena leds blodet till dialysmaskinen och genom den andra leds det renade blodet tillbaka till blodcirkulationen.

Hemodialyskateter

Dialysbehandling kan också utföras med hjälp av en tillfällig eller långvarig hemodialyskateter som tunnelleras under huden. En central venkateter används när hemodialysbehandlingen inleds akut eller om det inte finns andra blodbanor.

Uppdaterad 16.4.2018