Gå till sidans innehåll

Hur skyddar jag mina njurar?

Undvik kronisk vätskeförlust och allvarlig uttorkning av kroppen. Skydda dina njurar särskilt om du har kronisk njursvikt, diabetes eller en hjärtsjukdom.

Använd antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel (t.ex. ibuprofen, ketoprofen och naproxen) endast vid behov och försök undvika långvarig användning. Dessa läkemedel påverkar direkt blodcirkulationen i njurarna.

När du kräks, har diarré eller hög feber ska du se till att du dricker tillräckligt med vätska. Njurarna gillar inte uttorkning.

Personer som löper risk att drabbas av akut njurskada är särskilt äldre personer och personer med diabetes eller njur-, hjärt- eller leversjukdomar. Diskutera saken med din läkare och kom ihåg att regelbundet gå på kontroller. Om du tidigare haft en akut njurskada eller du har en kronisk njursjukdom ska du nämna detta för din läkare i samband med akuta situationer eller när hen förskriver nya läkemedel.

Tänk på dessa saker när du vill leva ett hälsosamt liv och förebygga njurskador

 • Motion, saltfattig kost och att inte röka förebygger blodtryckssjukdom, övervikt och diabetes.

 • Blodtryckssjukdom, övervikt och diabetes belastar njurarna och utsätter dem för skada. Å andra sidan skyddar behandlingen av högt blodtryck, en god glukoskontroll vid diabetes och behandling av blodfettstörningar njurarna.

 • Överdriven användning av antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel ska undvikas.

 • Använd inte läkemedel som har ordinerats till en annan person. En överdos av läkemedel kan påverka njurfunktionen

 • När vi åldras försvagas njurfunktionen gradvis – kom ihåg att skydda dina njurar särskilt när du blir äldre.

 • underlättar viktkontrollen

 • hjälper till att hålla blodtrycket och blodfetterna på en bra nivå

 • gör det lättare att sluta röka

 • friskar upp sinnet

 • Kom ihåg en hälsosam kost och viktkontroll – det skyddar dina njurar.

 • Undvik salt mat och produkter som höjer blodtrycket, till exempel salmiak.

 • Ersätt hårda fetter med "goda", dvs. växtbaserade fetter.

 • Ett överdrivet, långvarigt proteinintag kan skada njurarna (men ett normalt proteinintag bör bibehållas).

 • Ät endast säkra svampar som du känner väl till.

Rökning och hög alkoholkonsumtion orsakar förändringar i blodkärlens väggar, påskyndar förkalkningen av blodkärlen och höjer blodtrycket. Riklig alkoholkonsumtion höjer vikten och ökar de dåliga fetterna i blodet. Kom alltså ihåg: måtta i allt!

Njurarna reglerar blodtrycket – därför ska man skydda sina njurar:

 • Följ upp ditt blodtryck, helst med mätningar hemma.

 • Följ de anvisningar för läkemedelsbehandling som du får.

 • Begränsa ditt saltintag.

 • Se till att du får tillräckligt med motion.

Diabetes kan skada njurarna och därför är det viktigt att behandla den:

 • Följ upp ditt blodsocker regelbundet.

 • Följ den medicinering som har ordinerats för dig.

 • Följ en lämplig kost.

 • Se till att du får tillräckligt med motion och håller din vikt under kontroll.

Uppdaterad 12.10.2022