Gå till sidans innehåll

Vanliga frågor om akut njurskada

Har du frågor om akut njurskada? På den här sidan hittar du svar på vanliga frågor om akut njurskada.

Vanligtvis, särskilt i de tidiga stadierna av sjukdomen, märker man inte skadan utan undersökningar (blod- och urinprover).

Om du har symtom som tyder på akut njurskada ska du snabbt söka dig till undersökningar.

Om du har illamående, svullnad, andnöd eller feber av en oklar anledning kan symtomen tyda på njurskada.

Om du misstänker njursymtom, kontakta en hälsocentral (lindriga symtom) eller ett sjukhus (svåra symtom).

  • Se upp för uttorkning av kroppen (vätskeförlust, särskilt vid svår feber eller magsjuka) om du har:

    • kronisk njursvikt eller ett njurtransplantat,

    • diabetes

    • blodtrycks- eller hjärtsjukdom, och du tar ett vätskedrivande läkemedel, en ACE-hämmare eller ett sartanläkemedel (du kan vara tvungen att göra uppehåll användningen av dessa läkemedel – fråga din hälsovårdsenhet).

  • Använd inte antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel i onödan (använd hellre paracetamol).

  • Ät endast ätbara svampar.

  • Följ en hälsosam livsstil.

Efter en akut njurskada har njurarna en naturlig tendens att återhämta sig gradvis.

För att underlätta din återhämtning ska du följa vårdanvisningarna under återhämtningsperioden och fokusera på att bli frisk genom att följa en hälsosam livsstil (rätt kost, tillräcklig vila, god behandling av dina bakomliggande sjukdomar).

Personer som haft en akut njurskada löper större risk att utveckla kronisk njursvikt senare.

En efterkontroll (på hälsocentralen eller på polikliniken på sjukhuset i ditt område) är viktig för att följa upp njurfunktionen med blod- och urinprov och för att upptäcka en eventuell försämring av funktionen i tid.

Uppdaterad 12.10.2022