Gå till sidans innehåll

Hur lång är väntetiden då njuren transplanteras från en levande donator?

En njurtransplantation från en levande donator är en planerad operation.

Väntetiden varierar från sex månader till ett år. Detta påverkas av omfattningen av undersökningarna av donatorn och väntetiden för icke-brådskande operationer. När alla nödvändiga undersökningar av mottagaren och donatorn är genomförda skickas resultaten förbedömning till organtransplantationsenheten. Först när det har konstaterats att både mottagaren och donatorn är lämpliga för operationen kan en operationstid bokas.

Uppdaterad 28.1.2023