Gå till sidans innehåll

Rehabilitering, arbete och fritid

Målet är att återgå till ett normalt liv efter transplantationen. Det finns dock vissa saker man bör tänka på.

Målet är att man ska återgå till ett normalt liv efter transplantationen. Många kan börja arbeta ungefär 3 månader efter transplantationen, ibland till och med tidigare. Återgången till arbetet beror på yrket, den aktuella arbetssituationen och det eventuella behovet av utbildning och rehabilitering. Man kan diskutera sin ekonomiska situation eller möjligheten till yrkesinriktad rehabilitering med socialarbetaren. Njur- och leverförbundet ordnar anpassningskurser.

Olika infektionssjukdomar kan överföras från djur till människor. En av de farligaste är toxoplasmos, som sprids via avföringen från katter. Kattavföring ska inte hanteras utan skyddshandskar. Bett och rivsår från katter och hundar kan leda till en allvarlig infektion, som alltid måste behandlas med antibiotika. Låt inte ett djur slicka på dina sår eller slemhinnor. Det lönar sig inte att skaffa nya sällskapsdjur direkt efter en njurtransplantation. Se till att hålla en god handhygien efter att du har varit i kontakt med sällskapsdjur.

Det finns alltid en infektionsrisk när man arbetar med jord. Använd skyddshandskar när du arbetar i trädgården eller byter jord i krukväxter. Var även försiktig när du utför något extra smutsigt arbete som att plantera växter. En frisk hud är det bästa skyddet mot infektioner.

Det lönar sig alltid att rådfråga läkaren innan man gör längre utlandsresor. Oftast finns det inget som hindrar resan, bara det har gått tillräckligt lång tid sedan njurtransplantationen (minst 6 månader). Man ska dock helst undvika resmål med dåliga sanitära förhållanden, förorenat vatten eller ohygienisk matlagning. Det lönar sig att vara särskilt försiktig med vad man äter och dricker för att undvika magsjuka. Ta med så pass mycket läkemedel att de räcker hela semestern och förvara reservläkemedel i handbagaget.

Läkaren kan skriva ett intyg inför resan om den nödvändiga medicineringen. I de flesta fall räcker det med en kopia av sjukjournalen och en förteckning över de läkemedel som används. Intyget kan vid behov visas upp för t.ex. sjukhuspersonal eller tulltjänstemän. Beakta att det läkaren skrivit är antingen på finska eller svenska. Det lönar sig att i förväg ta reda på var du kan få hjälp om du blir sjuk under utlandsresan. Det är mycket viktigt att du tar med dig alla läkemedel som du kommer att använda utomlands, så att du inte missar några tabletter.

Uppdaterad 3.2.2023