Gå till sidans innehåll

För vem passar en njurtransplantation?

Patientens hälsotillstånd och allmäntillstånd avgör om en njurtransplantation är lämplig. Det lönar sig att ha sunda levnadsvanor även medan man väntar på att få en njure.

Det råder ständig brist på njurtransplantat och det finns fler patienter som behöver en ny njure än det finns donatorer. Njurtransplantationen kan genomföras om

  • patientens hälsotillstånd i övrigt är tillräckligt bra för att klara av den påfrestning som narkosen och operationen innebär

  • patientens hälsotillstånd klarar av de eventuella biverkningarna av den livslånga behandlingen med immundämpande läkemedel som krävs efter en njurtransplantation

  • patienten följer läkarens och den övriga vårdpersonalens anvisningar och råd och förbinder sig till daglig läkemedelsbehandling resten av livet (immundämpande läkemedel, dvs. läkemedel som förhindrar avstötning))

Det finns ingen åldersgräns för njurtransplantation, patientens hälsa och allmäntillstånd avgör om en njurtransplantation är lämplig. Med stigande ålder blir dock riskerna med operationen ofta för stora och det kan bli för jobbigt att återhämta sig från operationen. Om en patient har många sjukdomar och medicinska problem kan långvarig dialysbehandling vara ett bättre alternativ än organtransplantation.

Personer som insjuknat och deras anhöriga kan hitta information och kamratstöd via webbplatserna för Njur- och leverföreningen i Nyland och Njur- och leverförbundet.

Uppdaterad 24.1.2023