Gå till sidans innehåll

Vaccinationer efter njurtransplantationen

Det är viktigt för en njurtransplantationspatient att hens vaccinationer är uppdaterade. Alla patienter som genomgår en njurtransplantation måste skyddas mot sjukdomsalstrare i enlighet med det nationella vaccinationsprogrammet.

Vaccinationer som rekommenderas för alla njurtransplantationspatienter

Vid behov kompletteras vaccinationsskyddet redan innan patientens läggs på njurtransplantationslistan, eftersom alla vacciner inte kan användas säkert efter njurtransplantationen. Vacciner som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet är avgiftsfria och kan fås på hälsostationen.

Vaccination mot pneumokocker och influensavaccination rekommenderas för patienter som ska genomgå en njurtransplantation. En årlig influensavaccination rekommenderas efter njurtransplantationen och en boostervaccination mot pneumokocker sex månader efter operationen. Därefter ges en boostervaccination med 5 års mellanrum. Covid19-vaccin rekommenderas för alla personer med njursvikt. Beroende på individuella behov kan man överväga vaccination mot hepatit eller fästingburen hjärnhinneinflammation.

Vaccinationer för transplantationspatienter i specialfall

Vaccin mot papillomvirus rekommenderas för personer under 25 år. Om patienten inte har någon befintlig immunitet mot vattkoppor eller mässling bör vaccinationer ges i god tid före transplantationen. Vid behov kan immuniteten bekräftas genom en antikroppsundersökning. Vaccin mot bältros (icke virusinnehållande) är tillgängligt för alla vuxna som har genomgått en transplantation.

Vacciner som inte får ges efter en njurtransplantation

Vacciner som innehåller levande försvagade patogener är förbjudna efter en njurtransplantation. Dessa inkluderar BCG-vaccin (tuberkulos), MPR-vaccin (mässling, påssjuka och röda hund), gula febern, vaccin mot bältros, smittkoppor och rotavirus som innehåller försvagat virus samt polio- och tyfusvaccin som tas oralt.

Behöver familjemedlemmar till en njurtransplantationspatient vaccineras?

Det rekommenderas att man tar influensavaccin årligen. Vaccinet mot vattkoppor rekommenderas för familjemedlemmar som inte tidigare har haft vattkoppor. Transplantationspatienten bör undvika nära kontakt med sällskapsdjur som har fått vaccin som innehåller levande virus i minst en vecka.

Uppdaterad 3.2.2023