Gå till sidans innehåll

Hur för man njurdonation på tal?

Det finns flera sätt att föra njurdonation på tal.

Dina närstående kanske inte vet att din sjukdom inte går att bota, men att en njurtransplantation skulle ge dig möjlighet att helt eller delvis slippa dialysbehandling. Var ska du börja? Ta reda på fakta om din sjukdom och dina möjligheter till en njurtransplantation och berätta för andra. Ibland kan familjemedlemmar på eget initiativ erbjuda sig som donatorer. Blotta tanken på att be en närstående att donera en njure till dig kan kännas skrämmande.

Donatorkandidaten genomgår en noggrann hälsoundersökning innan hen godkänns som donator. Det är alltid läkarens ansvar att godkänna en donatorkandidat. Det finns risker i samband med njurdonation, men de är ganska små. En donation är vanligtvis en positiv upplevelse för både donatorn och mottagaren. Personer som donerat en njure säger oftast att de även i efterhand skulle göra likadant.

Det kan vara skrämmande att be om hjälp, men du kan börja med att berätta om din situation. Det ger möjlighet till diskussion. Många av dina närstående kanske inte känner till din sjukdom eller att njurtransplantation från en levande donator ens är möjligt. Om du är öppen och pratar om saken med dem, kanske någon rentav frågar om hen kan hjälpa dig. Om någon av dina närstående har erbjudit sig att vara donator, men av någon anledning inte är lämplig, kan du berätta om det för andra möjliga donatorer och få ett utmärkt tillfälle att diskutera frågan.

Om du ber en närstående att överväga njurdonation och får ett negativt svar, kan besvikelsen vara stor. Kom ihåg att din närstående kan ha många anledningar till varför hen inte ställer upp som donator, kanske på grund av sin livssituation eller rädslor. Troligtvis har det inget att göra med er relation och beslutet betyder inte att din närstående inte älskar dig eller inte bryr sig om vad som händer med dig.

Det kan också vara svårt att hantera att någon ställer upp som donator. Tanken på att personen är beredd att ge sin ena njure till just dig kan vara omtumlande. Ta erbjudandet på allvar och var tacksam över det. Även om det visar sig att personen trots allt inte lämpar sig som donator kan du ändå vara glad och tacksam över att hen hade varit beredd att hjälpa dig.

Uppdaterad 28.1.2023