Gå till sidans innehåll

Läkemedelsbehandlingen efter en njurtransplantation

En njurtransplantationspatient måste ta läkemedel regelbundet enligt läkarens ordination. Läkemedelsbehandlingen är en del av njurtransplantationspatientens vardag.

Förutom läkemedlen som förhindrar avstötning är det viktigt att hålla blodtryck, kolesterol och blodsocker under kontroll. Läkemedlen hjälper endast om man tar dem och därför är det viktigaste för hälsan att behandlingen genomförs på rätt sätt!

Om du ska ta ett läkemedel som förhindrar avstötning en gång per dag och upptäcker att du glömt det mindre än 12 timmar före nästa dos, lönar det sig inte att ta den bortglömda dosen. Om du upptäcker att du glömt läkemedlet mer än 12 timmar före nästa dos, ska du genast ta den bortglömda dosen. Om du ska ta läkemedel som förhindrar avstötning två gånger per dag och upptäcker att du glömt det

  • mindre än 2 timmar senare än du skulle ha tagit läkemedlet: tar du en normal dos direkt och följande dos som vanligt

  • 2–6 timmar senare än du skulle ha tagit läkemedlet: tar du hälften av den normala dosen direkt och följande dos som vanligt

  • mer än 6 timmar senare än du skulle ha tagit läkemedlet: ska du inte ta den bortglömda dosen, utan ta följande dos ett par timmar tidigare och återgå till den vanliga tidtabellen följande dag.

Du ska aldrig ta dubbel dos av ett läkemedel som förhindrar avstötning! Om du glömmer två doser efter varandra bör du kontakta den behandlande läkaren.

Tips: Om du har svårt att komma ihåg att ta läkemedlet kan du ställa in en påminnelse i din telefon.

Om du har kräkts inom en halvtimme efter att du tagit läkemedlen har de troligtvis inte hunnit tas upp av kroppen och du kan ta dem igen. Om du har tagit läkemedlen över en halvtimme sedan behöver du inte ta en ny dos. Om du har diarré är det viktigt att du dricker tillräckligt. Om magsjukan drar ut på tiden måste du kontakta läkaren.

Även om en bortglömd läkemedelsdos inte orsakar omedelbara symtom kan avstötning utvecklas gradvis. Prata med läkaren om du har svårt att följa läkemedelsbehandlingen. Det är viktigt att du själv känner till din medicinering och håller dina recept uppdaterade. Du kan kontrollera receptens giltighetstid på webbplatsen OmaKanta.fi.

Uppdaterad 3.2.2023