Gå till sidans innehåll

Vanliga biverkningar av immundämpande läkemedel hos njurtransplantationspatienten

Immundämpande läkemedel ökar känsligheten för infektioner eftersom de också försvagar kroppens normala försvarsreaktioner.

Infektionsrisken är som störst omedelbart efter en njurtransplantationen, när läkemedelsdoserna är höga. Immundämpande läkemedel har även många andra biverkningar, men de framträder individuellt. Man bör alltid diskutera problem med vårdpersonalen. Om biverkningarna är mycket störande och besvärliga kan man överväga att minska läkemedelsdoserna eller byta till ett annat preparat som passar bättre. Förändringar i medicineringen är dock alltid förenade med risken för avstötning och nedsatt funktion av njurtransplantatet. Därför får man aldrig sluta med de immundämpande läkemedlen på egen hand eller ändra doseringen utan tillåtelse av den behandlande läkaren.

Uppdaterad 3.2.2023