Gå till sidans innehåll

Hemodialys i hemmet

Hemodialys kan även utföras hemma. Dialysenheten erbjuder utbildning i att genomföra behandlingen. Du kan åka hem när behandlingen tryggt och säkert kan genomföras i hemmet.

Hemodialys i hemmet är hemodialys som patienten genomför hemma, dvs. behandling med en konstgjord njure via blodet. Utbildningen för hemodialys i hemmet ges på vardagar på sjukhuset. Utbildningstiden är individuell.

För att kunna genomföra hemodialys i hemmet behöver man göra små ändringar i patientens bostad. Bland annat installeras ett separat, säkert eluttag och en vattenanslutning för dialysmaskinen. Dessa ändringar är kostnadsfria för patienten och hemdialysenheten sköter de praktiska arrangemangen.

Det bästa med hemodialys i hemmet är att man kan leva ett i stort sett normalt liv utan att sjukdomen påverkar vardagen. När man själv ansvarar för sin egen vård och schemaläggning av den kan man först och främst vara mamma, partner, studerande eller vad som helst annat, inte bara en patient." -Laura, 29 år

Hemdialys i hemmet passar de flesta. Nedsatt funktionsförmåga, syn eller fingerfärdighet kan begränsa möjligheterna att utföra behandlingen. Hemodialys i hemmet är en individuell och säker behandling som medför att man slipper ägna tid åt att resa till en dialysenhet. Vid hemodialys i hemmet är det oftast möjligt att fortsätta arbeta eller studera.

Dialysbehandlingen kan genomföras hemma den tid på dygnet som passar patienten bäst. Det upprättas en individuell plan för behandlingens längd och frekvens. De flesta gör en kort behandling på 2–3 timmar fem gånger i veckan. Andra sover under behandlingen varannan natt. Då tar behandlingen 6–8 timmar. Behandlingar som genomförs på dessa sätt är mycket effektiva och patienterna behöver i regel inte följa några nämnvärda vätske- eller kostbegränsningar och de mår bra.

Dialysmaskiner för hemmabruk är säkra för patienten och patienten får en bra utbildning i hur maskinen ska användas. Maskinerna är konstruerade så att patienten inte utsätts för fara om maskinen skulle gå sönder. Om maskinen går sönder får patienten vid behov stöddialysbehandling på sjukhuset tills maskinen hemma kan användas igen. Om det uppstår problem under dialysbehandlingen kan den alltid avbrytas. Den egna hemdialysenheten ger anvisningar om hur man ska gå tillväga i sådana situationer.

Behandlingarna blir en vardagsrutin. Medan behandlingarna pågår kan man se på tv, läsa, arbeta vid datorn, skriva, lyssna på musik, umgås med familj och vänner eller kanske ta en tupplur. Det är bra att i förväg planera hur man kan utnyttja behandlingstiden.

Tillbehören för dialysbehandlingen levereras hem med ungefär fyra veckors mellanrum. Tillbehören kräver en del utrymme och det är bra att förbereda en plats för dem.

Hemdialys begränsar oftast inte möjligheterna att utöva fritidsintressen, motionera eller resa. Man måste dock planera semesterresor i förväg så att en dialysenhet nära resmålet kan ordna dialysbehandlingarna under semestern.

Uppdaterad 21.10.2022