Gå till sidans innehåll

Alkohol och kronisk njursjukdom

Alkoholkonsumtion i samband med en njursjukdom medför risker. Om man använder alkohol ska konsumtionen vara måttlig.

Måttlig alkoholkonsumtion innebär en restaurangportion alkohol per dag för kvinnor och två restaurangportioner per dag för män.

Alkoholkonsumtion

  • höjer blodtrycket och minskar effekten av blodtryckssänkande medicinering

  • minskar hjärtats kontraktionsförmåga och kan orsaka hjärtsvikt

  • ökar rytmrubbningar i hjärtat

  • försämrar minnet, varvid det finns risk för att man glömmer att ta sina läkemedel eller tar dem för ofta

  • kan öka eller minska upptagningen av läkemedel

  • ökar olycksfallsrisken och om man använder läkemedel som påverkar blodets koagulationsförmåga ökar även risken för inre blödningar

  • alkohol innehåller också mycket kalorier, nästan lika mycket som fett. Riklig alkoholkonsumtion orsakar fetma och påverkar blodsockerbalansen.

Uppdaterad 8.9.2022