Gå till sidans innehåll

Blodtrycksbehandling vid kronisk njursjukdom

Förhöjt blodtryck kan leda till att en njurskada uppkommer, å andra sidan är det vanligt att blodtrycket stiger till följd av en njursjukdom. Även ett lindrigt förhöjt blodtryck gör att njursjukdomen framskrider snabbare.

Behandling av högt blodtryck är det mest effektiva sättet att bromsa njursjukdomens framskridande. Målet är ett normalt blodtryck, dvs. under 130/80 mmHg mätt på läkarens mottagning och under 125/80 mmHg hemma, om detta kan uppnås utan skada. Hos äldre personer och personer med många sjukdomar kan målvärdena för blodtrycket vara högre.

Den viktigaste behandlingsformen är livsstilsbehandling:

  • minska saltintaget till mindre än 5 gram per dag

  • använd endast måttligt med alkohol; för män under 14 och för kvinnor under 9 restaurangportioner (1 restaurangportion är en flaska mellanöl, 12 cl vin eller 4 cl starksprit) i veckan

  • sluta röka

  • öka motionen

  • banta om du är överviktig

  • öka ditt intag av grönsaker, frukt och bär

  • undvik lakrits och salmiak.

Utöver livsstilsbehandling behövs ofta en kombination av flera blodtryckssänkande läkemedel för att uppnå målvärdet. Läkemedelsbehandlingen planeras alltid individuellt.

ACE-hämmare eller ATR-blockerare används vanligtvis som primär behandling vid högt blodtryck som är associerat med njursjukdomar, eftersom dessa läkemedel inte bara sänker blodtrycket utan också minskar mängden protein som utsöndras i urinen. Minskad proteinutsöndring bromsar försämringen av njurfunktionen.

Njursjukdomar kan orsaka störningar i kroppens vätske- och saltbalans, vilket visar sig i form av svullnad i olika delar av kroppen. Viktökning, svullnad i fotleder, fingrar och runt ögonen är tecken på att vätska ansamlas i kroppen. Behandlingen av svullnad sker med vätskedrivande läkemedel och genom att begränsa mängden salt i kosten. Vätskedrivande läkemedel, dvs. diuretika, sänker även effektivt blodtrycket hos njurpatienter.

Andra blodtryckssänkande läkemedel, såsom kalciumkanalblockerare och betablockerare, kan också användas. Det är vanligt att ett läkemedel inte räcker för att sänka blodtrycket till målnivån, och då måste man använda flera olika läkemedel. Läkemedlen kan användas tillsammans, så att en lägre dos av två läkemedel tillsammans är effektivare för att sänka blodtrycket än att öka dosen av ett läkemedel.

Uppdaterad 25.10.2022