Gå till sidans innehåll

Sexualitet och kronisk njursjukdom

Sexualiteten är en viktig del i människans liv och den försvinner aldrig trots att annat i livet förändras. Sexuellt välbefinnande ger kraft och stöder funktionsförmågan och personligheten.

Sexualiteten är en väsentlig del av varje människas personlighet. Den är ett grundläggande behov och en aspekt av att vara mänsklig, som inte kan skiljas ifrån andra livsaspekter. Sexualitet är inte synonymt med samlag. Sexualiteten finns i energin som driver oss att söka kärlek, relationer, värme och närhet; den uttrycks i vårt sätt att känna och väcka känslor samt att röra vid varandra. Sexualiteten påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar och därigenom vår psykiska och fysiska hälsa. Världshälsoorganisationens (WHO) definition

Sexualiteten är en del av människan genom hela livet. Den förändras i olika skeden av livet, även när man åldras. En långvarig njursjukdom och den läkemedelsbehandling och psykiska belastning som den medför kan orsaka sexuell olust och problem med sexuallivet. Erektionsstörningar hos män kan vid behov behandlas med läkemedel och om torra slemhinnor är besvärande kan man använda glidmedel. Önskan att bli accepterad och älskad försvinner inte när man blir sjuk. Alla längtar efter beröring och att bli sedda och hörda. Öppenhet och att kunna prata om känslor är viktigt.

Uppdaterad 8.9.2022