Gå till sidans innehåll

Vaccinationer och kronisk njursjukdom

En viktig del av egenvården är att få nödvändiga vaccinationer.

Det är känt att svår njursvikt utsätter för allvarliga infektioner. Institutet för hälsa och välfärd (THL) klassificerar svår kronisk njursjukdom som en sjukdom som kraftigt utsätter för allvarlig coronavirusinfektion. Å andra sidan kan njursjukdomen bli svårare på grund av coronavirusinfektion. Därför bör personer med svår njursjukdom se till att de tar sina coronavaccinationer i enlighet med THL:s anvisningar. Personer med en njursjukdom har också rätt till ett gratis vaccin mot säsongsinfluensa.

För personer med en kronisk njursjukdom rekommenderas också att ta pneumokockvaccin. Personer under 75 år med allvarlig njursjukdom (glomerulär filtrationshastighet GFR mindre än 30 ml/min) får ett gratis pneumokockvaccin som en del av det nationella vaccinationsprogrammet. Boostervaccinationer mot stelkramp och difteri ges med tio års mellanrum. Kontrollera dina vaccinationer på den egna hälsostationen.

Uppdaterad 20.10.2022