Gå till sidans innehåll

Om kostbehandling vid kronisk njursjukdom

En lämplig kost stöder njurarna i deras uppgift att avlägsna överflödiga ämnen från kroppen. Kostens lämplighet beror på dess innehåll av proteiner, fosfor och kalium samt salt och vätska.

Njurpatienter behöver en individuell kost som är anpassad till njursjukdomens skede.

Njurarna reglerar halten av många olika ämnen i blodet bland annat genom att avlägsna överflödiga mineraler och urea. Kosten avviker kraftigt från de allmänna kostrekommendationerna, även om njurpatienten också mår bra av att använda mindre salt, och mjuka fetter även främjar njurpatientens hjärt- och blodkärlshälsa.

Kosten omfattar följande

  • måttliga mängder animalisk föda

  • sparsamt med fosfor

  • grönsaker, bär och frukt enligt kaliumbegränsningen

  • livsmedel och måltider som innehåller mindre salt

  • mjuka fetter

  • energi efter behov

  • vätska enligt vätskebegränsningen.

Uppdaterad 8.9.2022